Privacy van gegevens
PrepaidBellen.net respecteert de privacy van haar bezoekers. Mochten deze gegevens achterlaten op de website of via het contact opnemen met onze helpdesk worden al deze gegevens met uiterste zorgvuldigheid behandeld.
Wij zullen geen persoonlijke gegevens doorspelen aan derden. Alle gegevens worden alleen in ons database opgeslagen en zullen niet worden gebruikt voor bijvoorbeeld verkoop aan andere bedrijven of instanties.

Gebruik van Cookies
Op PrepaidBellen.net wordt er gebruikt gemaakt van cookies. Dit is nodig om jullie als bezoeker zo goed mogelijk te kunnen voorzien van de juiste informatie op de daarvoor aangewezen gebieden. De cookies die worden gebruik zijn voornamelijk bestemd voor het meten van onze bezoekers. Zodoende weten we via onze statstieken waar wellicht meer vraag naar is. Dit soort input kunnen we vervolgens dus weer gebruiken om de website voor onze bezoekers te verbeteren.